Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
01

Rekisterin-
pitäjä

Tawast Bike Group Oy
Takumäentie 1B 
13130 Hämeenlinna

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tawast Bike Group Oy / Antti Munnukka
Takumäentie 1B 
13130 Hämeenlinna
010 319 2333
info@parolanpyorahuolto.fi
02

Rekisteröidyt

Rekisterissä on Tawast Bike Group Oyn asiakkaat, jotka ovat asioineet Parolan Pyörähuollon tai Ahveniston Suksihuollon toimipisteessä ja ostaneet palveluita tai tuotteita.
03

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
- Asiakassuhteen hoitaminen
- Palveluistamme kertominen
- Tuotteista tiedottaminen
04

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot.

Yhteystiedot:
- Nimi
- Osoite
- Sähköposti
- Puhelinnumero

Asiakastiedot:

- Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
05

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Takumäentie 1B13130 Hämeenlinna
info@parolanpyorahuolto.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu,jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tästä
06

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakstiedot saadaan säännönmukaisesti:
- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, eli asiakkaan ostaessa tuotteen tai palvelun
- Asiakkaalta itseltään tämän ottaessa yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujen lomakkeen kautta
- Asiakkaan suorittaessa ostoksen verkkokaupassa
07

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tawast Bike Group Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet,että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
- Tehden Oy (kassa ja toiminnanohjaus)
- AIOO Digital Oy (Huoltotasku)
- MailChimp -uutiskirjeohjelmisto (Rocket Science Groupin omistama tavaramerkki)
- Paytrail Oyj (verkkokaupan maksupalvelun tarjoaja)
08

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
Asiakaslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta, tai ilmoittamalla halustaan poistua asiakasrekisteristä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@parolanpyorahuolto.fi.
09

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12

Verkkokaupan analytiikka

Keräämme verkkokaupan käyttöön liittyvää tietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka toimii sivustolle asennetun skriptin kautta. Sivustolla on käytössä myös Facebook-pikseli mainonnan kohdentamista varten. Näillä työkaluilla kerätyt tiedot ovat anonyymeja, eikä niitä pysty käyttämään yksittäisen henkilön tunnistamiseen. Voit hyväksyä tai estää evästeiden käytön sivustolle saapuessasi.
Takumäentie 1 B, 13130 Hämeenlinna | 010 319 2331
Copyright © 2024 Parolan Pyörähuolto
usercartmagnifiercrossmenuchevron-down