Tietosuoja

Rekisterit: Asiakasrekisteri ja Uutiskirjeen tilaajat
Rekisterinpitäjä: Tawast Bike Group Oy 
(Aputoiminimi Parolan Pyörähuolto)
Osoite: Takumäentie 1 B, 13130 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2818763-9
Puhelinnumero: 050 431 5298
Sähköposti: info@parolanpyorahuolto.fi
Yhteyshenkilö: Antti Munnukka

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään asiakassuhteen hoitamisen mahdollistamiseksi. Tämä sisältää esimerkiksi huoltopyörien valmistumisesta ilmoittamisen, tilattujen tuotteiden toimituksen, tarjousten laatimisen ja reklaamatioiden käsittelyn. Asiakkaan luovuttamia henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksissa jos asiakkaalta on saatu tähän suostumus, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen muodossa.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Rekisterinpitäjä voi tallentaa ja käsitellä mm. seuraavia henkilötietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti tai asema yrityksessä. Asiakkaan henkilötunnuksen käsittely tulee kysymykseen henkilötietoja todennettaessa. Henkilötietojen todentamista vaatii esimerkiksi rahoitushakemuksen täyttö tai polkupyörän vuokraus. Henkilötiedoiksi laskettavia tietoja voivat olla myös tämän verkkosivun evästeiden avulla kerätyt tiedot sivuston käytöstä. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Miten tietoja kerätään?

Säännönmukaiset tietolähteet henkilötietojen rekisteröinnille ovat mm. yhteydenotto puhelimitse, sähköpostitse, tämän verkkosivun lomakkeella, yrityksen sosiaalisten median kanavien kautta tai erilaisilla pikaviestipalveluilla, kuten WhatsApp. Tietoja voidaan myös kerätä asiakkaan antaessa tietojaan esimerkiksi tapahtumissa tai myymälässä asioidessaan.


Tietojen luovutus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset voivat sisältää asiakkaan henkilötietojen luovuttamisen rahdinkuljettajalle tilatun tuotteen toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös osamaksupalvelun tarjoajalle rahoitushakemusta täytettäessä. Tietoja ei muutoin luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU/EEA-alueen ulkopuolelle. Poikkeustapauksessa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille jos näillä on lakiin perustuva syy tietoja saada.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vahvoilla salasanoilla ja palomuureilla suojatuilla tietokoneilla tai muilla päätelaitteilla. Verkossa säilytettävät tiedot sijaitsevat suomalaisilla palvelimilla ja ne on suojattu salasanojen lisäksi palvelintason tietoturvasovelluksin. Paperidokumentit, jotka sisältävät henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa. Vain toimenkuvansa puolesta perustellut henkilöt käsittelevät henkilötietoja.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietojaan luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää niiden oikaisua. 

Poisto-oikeus

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai kieltää/rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Pyynnön toteuttaminen saattaa vaatia henkilöllisyyden todentamista. Rekisterinpitäjä sitoutuu käsittelemään pyynnöt kohtuullisessa ajassa, viimeistään (1) yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Uutiskirjelistalta voi poistua viestin alareunan "Unsubscribe" -linkistä tai vaihtoehtoisesti lähettämällä poistopyynnön siitä sähköpostiosoitteesta, jolla uutiskirje on alun perin tilattu.
Tilaa uutiskirje ja pysy ajan tasalla tekemisistämme!
Uutiskirjeen tilaus
TIETOSUOJA
AUKIOLOAJAT
Copyright © 2020 – 2024 Parolan Pyörähuolto
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram